Ochrana majetku a osôb pred neoprávneným vniknutím

 

V súčasnosti je nepredstaviteľné prevádzkovanie akejkoľvek budovy bez Elektronickej zabezpečovacej signalizácie (EZS).Tento systém je základným elektronickým prvkom na ochranu majetkuosôb. Nepretržite monitoruje chránený priestor a pri jeho narušený spustí sirénu, privopolíciu a odošle SMS o narušení objektu. To je základná funkcia EZS.

        Podľa požiadaviek klienta sa dá systém rozšíriť o veľké množstvo komponentov. (snímače rôznych plynov, magnetické kontakty, snímače neelektrických veličín, bezdrôtové kľúčenky) Systém sa stáva sofistikovanejším a dokáže napríklad spúšťať rolety, vyhlásiť požiarny poplach alebo ovládať externé zariadenia. Dodávame systémy len od renomovaných výrobcov, preto sú naše systémy tak spolahlivé a schopné nepretržitej prevádzky viac ako 10 rokov bez akých koľvek závad. 

 

Poskytujeme:

  • Poradenstvo
  • Projektovanie
  • Dodávku a montáž
  • Servis
  • Odborné skúšky a kontroly

 

Máme všetky potrebné certifikáty a licencie na projektovanie, montáž a servis systémov. Tie však ešte nezaručujú kvalitné služby. Naši pracovníci však majú viac ako 20 ročné skúsenosti a tým sa naše práce stávajú spoľahlivými, odbornými, bezpečnými, esteticky upravenými. Každá naša montáž končí funkčnou skúškou, revíznou správou a certifikátmi zariadení použitých v systéme.


Klikni pre:

         

Dodávame technológie: