Ochrana majetku a osôb pred požiarom

Hlasová signalizácia požiaru (HSP) prioritne slúži na vyhlásenie požiaru a evakuáciu osadenstva z budovy. Spolupracuje zo systémom EPS a dokopy tvoria systém plne automatizovaný ktorý chráni zdravie a životy ľudí.

    V druhom rade sa dá HSP použiť ako ozvučenie priestorov či už podmasom hudby alebo vyhlásením oznamu od hlásatela stanice. Budova sa tak dá rozdeliť na viac častí a vy môžete vyhlasovať do ktorej kolvek z nich.

 

         Dodávame systémy len od renomovaných výrobcov, preto sú naše systémy tak spolahlivé a schopné nepretržitej prevádzky viac ako 10 rokov bez akých koľvek závad. 

 

Poskytujeme:

  • Poradenstvo
  • Projektovanie
  • Dodávku a montáž
  • Servis
  • Odborné skúšky a kontroly

 

Máme všetky potrebné certifikáty a licencie na projektovanie, montáž a servis systémov. Tie však ešte nezaručujú kvalitné služby. Naši pracovníci však majú viac ako 20 ročné skúsenosti a tým sa naše práce stávajú spoľahlivými, odbornými, bezpečnými, esteticky upravenými. Každá naša montáž končí funkčnou skúškou, revíznou správou a certifikátmi zariadení použitých v systéme.


Klikni pre: