Kontrola pohybu osôb

 

Systém kontroly vstupu (SKV)vám uľahčí prístup do rôznych častí vašej prevádzky. Napríklad riaditeľ spoločnosti bude mať prístup do všetkých priestorov budovy ale naopak skladníkovi obmedzíte prístup len do spoločných priestorov a skladu. Potom si jednoducho môžete prezerať kto, kedy a kam vstúpil. Či sa jedná o hotel, priemyselné budovy, administratívne priestory alebo bytový dom všetko sa dá navrhnúť a nakonfigurovať podľa vašich požiadaviek. Takto nakonfigurovaný systém vám odľahčí do veľkého množstva kľúčov a vy budete mať prehľad o pohybe osôb. SKV spolu s EZS tvorí perfektný bezpečnostný systém, pretože nie len obmedzí prístup ale aj vyhlási poplach pri nedovolenom vstúpení do priestoru.

    Evidencia dochádzky je buď doplnkovým systémov SKV alebo samostatný systém. Evidencia dochádzky automatizuje činnosti potrebné pre kontrolu a riadenie. Vy tak na konci každého mesiaca dostanete dáta potrebné pre mzdové účtovníctvo.

 

Poskytujeme:

  • Poradenstvo
  • Projektovanie
  • Dodávku a montáž
  • Servis
  • Odborné skúšky a kontroly

 

Máme všetky potrebné certifikáty a licencie na projektovanie, montáž a servis systémov. Tie však ešte nezaručujú kvalitné služby. Naši pracovníci však majú viac ako 20 ročné skúsenosti a tým sa naše práce stávajú spoľahlivými, odbornými, bezpečnými, esteticky upravenými. Každá naša montáž končí funkčnou skúškou, revíznou správou a certifikátmi zariadení použitých v systéme.


Klikni pre: